Tarptautinė diskusija „Europos bendruomenės prieš prekybą žmonėmis“

2013 05 15

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu ir Lietuvos „Caritas“ kviečia dalyvauti 2013 m. gegužės 15 d. vyksiančioje tarptautinėje apskrito stalo diskusijoje „Europos bendruomenės prieš prekybą žmonėmis“ (diskusija vyks Seimo Konstitucijos salėje, I rūmuose, Gedimino pr. 53).

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu ir Lietuvos „Caritas“ kviečia dalyvauti 2013 m. gegužės 15 d. vyksiančioje tarptautinėje apskrito stalo diskusijoje „Europos bendruomenės prieš prekybą žmonėmis“ (diskusija vyks Seimo Konstitucijos salėje, I rūmuose, Gedimino pr. 53).

Diskusijos tikslas:

● pristatyti Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje ir Italijoje vykdomą projektą „Europos bendruomenės prieš prekybą žmonėmis“ (European Communities Against Trafficking, ECAT);

● pasidalinti patirtimi kovos su prekyba žmonėmis, baudžiamojo persekiojimo, prevencijos (ypatingai, orientuotos į vaikus) ir pagalbos aukoms teikimo srityse;

● užmegzti bei sustiprinti tarptautinį ir nacionalinį tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Vykdant projekto „Europos bendruomenės prieš prekybą žmonėmis“, siekiama sukurti ir išbandyti tarptautinio ir nacionalinio lygmens tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelį, apimantį visuomenės, taip pat viešo ir privataus sektorių įtraukimą į prevenciją, kovą su prekyba žmonėmis bei informuotumo didinimą; tarpinstitucinį policijos ir visuomeninių organizacijų bendradarbiavimą identifikuojant, teikiant pagalbą bei reintegruojant prekybos žmonėmis aukas; kt.

Diskusijoje dalyvaus Jungtinės Karalystės (Londono) atstovai (specialistai), dirbantys visuose kovos su prekyba žmonėmis sektoriuose (baudžiamojo persekiojimo, pagalbos, prevencijos) bei Italijos (Perugia) atstovai, dirbantys pagalbos prekybos žmonėmis aukoms teikimo srityje. Taip pat savo įžvalgomis kovos su prekyba žmonėmis klausimais (prevencijos, pagalbos teikimo ir kt. srityse) dalinsis kompetentingų Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų bei visuomeninių organizacijų atstovai.

Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis el. paštu .

Registracija į renginį vyksta iki 2013 m. gegužės 12 d.

Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis į vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyresn. patarėją Audronę Bedorf, tel. (8 5) 249 92 59 arba el. paštu audrone.bedorf@lrs.lt.

Dokumentai