Susitikimas dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimo perspektyvų

2019 06 21

Birželio 20 d. vaiko teisių apsaugos kontrolierė susitiko su Romualda Poševeckaja (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nare), Tatjana Černiavskiene (Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes patys“ vadove) ir Tamara Duboviene (Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos/progimnazijos Pagalbos ir neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja).

Susitikimas buvo skirtas aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumus, sprendžiant su vaiko gerove susijusius klausimus, ypač kiek tai susiję su mokyklos bei vaiko teisių apsaugos skyrių veiksmų derinimu, dalinimusi informacija apie vaikui iškilusį pagalbos poreikį ir pan. Be to, diskutuota, kaip galima pagerinti nevyriausybinių organizacijų įtraukimą į vaikų elgesio problemų sprendimo procesus, kaip pasiekti, jog vaiko teisių įgyvendinimo problemos būtų sprendžiamos konstruktyviai bei užtikrinant maksimalias atitinkamų sričių specialistų pastangas vaiko gerovei pasiekti.