Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos vaikų teisių gynėjai aptarė mediacijos vystymo klausimus

2019 05 23
686.jpg

Gegužės 21 d. Lietuvos, Lenkijos, Estijos ir Latvijos vaikų teisių ombudsmenai ir jų atstovai susitiko su Mediatorių rūmų ir Mykolo Romerio universiteto atstovėmis, mediatorėmis Natalija Kaminskiene, Agne Tvaronavičiene, Odeta Inte bei Gražina Čiuladiene.

Doc. dr. Natalja Kaminskienė ir doc. dr. Agnė Tvaronavičienė susitikimo dalyviams pristatė mediacijos sistemą Lietuvoje, teisinio reglamentavimo ir praktinio įgyvendinimo situaciją bei aktualiausias mediacijos vystymo klausimus visose - civilinės, administracinės ir baudžiamosios justicijos – srityse.

Odeta Intė aptarė teisinio reglamentavimo ir praktinio įgyvendinimo bei kartu diskusinius neteisminėje mediacijos bei vaiko dalyvavimo mediacijos procese klausimus.

Doc. dr. Gražinos Čiuladienės pranešimas buvo skirtas mediacijai mokykloje, mokyklų bendruomenių narių požiūriui į mokyklinę mediaciją bei jos vystymosi galimybėms aptarti.

Renginio dalyviai pasikeitė nuomonėmis dėl mediacijos situacijos jų šalyse, aptarė kitus aktualius mediacijos praktinio įgyvendinimo klausimus: mediatorių paslaugų finansavimo, sprendimų taikyti privalomą mediaciją šeimos ginčų bylose, mediacijos galimybes baudžiamojoje justicijoje ir kt.

Nuotraukų galerija

  • 686.jpg
  • AP1I6793.jpg
  • AP1I6775.jpg
  • AP1I6770.jpg
  • 795.jpg
15