Rimantė Šalaševičiūtė

2005 - 2010 m. vaiko teisių apsaugos kontrolierė

Trumpa biografija

Gimė 1954m. vasario 10 d. Varniuose, Telšių rajone. 1976 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Baigusi universitetą, iki 1979 m. dirbo Vilniaus inžineriniame statybos institute juriskonsulte, 1979 – 1986 m. buvo Vilniaus gamybinės dujofikacijos valdybos juriskonsultė, 1986 – 1990 m. Vilniaus miesto Tarybų rajono vykdomajame komitete dirbo skyriaus vedėja, 1990 – 1995 m. Vilniaus miesto savivaldybėje buvo savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sekretorė – patarėja. Nuo 1995 m. iki 2003 m. buvo Seimo kontrolieriaus patarėja. 2003 m. tapo Seimo kontroliere. 2005 m. sausio 20 d. Seimo nutarimu Nr. X-87 “Dėl R.Šalaševičiūtės paskyrimo vaiko teisių apsaugos kontroliere“ paskirta vaiko teisių apsaugos kontroliere. 2005 m. sausio 21 d. Austrijos mieste Insbruke įvykusioje Europos ombudsmenų instituto Asamblėjoje išrinkta Europos ombudsmenų Instituto valdybos nare. 2006 m. tapo UNICEF komiteto Valdybos nare. Ištekėjusi. Turi tris dukras.